Return to site

Zalai-dombság

Természetes növénytársulásai

· Miyawaki módszer,Miyawaki,Mini erdő

A Zalai-dombság honos növénytársulásai

A Drávától a Marcali-medencéig és a Bakony északnyugati pereméig terjedő jellegzetesen dombvidéki terület igen változatos növényvilágnak ad otthont. A csapadékosabb klímának köszönhetően a flórajárás déli és középső részén nagy kiterjedésűek az illír jellegű, de már ezüst hárs nélküli bükkösök (Vicio oroboidi-Fagetum), gyertyános-tölgyesek (Helleboro dumetorum-Carpinetum) és tölgyelegyes bükkösök a zalai bükkönnyel (Vicia oroboides) és a tömegesen előforduló erdei ciklámennel (Cyclamen purpurascens). A bükkösök jellemző alpin-nyugat-balkáni eleme a havasalji aggófű (Senecio ovirensis) és az osztrák zergevirág (Doronicum austriacum). A dombvidék déli letörése (Zákány-Őrtilos vidéke) valóságos tárháza a csak itt előforduló védett illír elemeknek, amilyen a pufók árvacsalán (Lamium orvala), a hármaslevelű szellőrózsa (Anemone trifolia) és a hármaslevelű fogasír (Dentaria trifolia).

Borhidi Attila - Magyarország növénytársulásai

(2007. Akadémiai Kiadó)

broken image

Ajánlott növényfajok a Zalai-dombság Miyawaki - erdeinek telepítéséhez

Lombkorona szint:

Fagus sylvatica

Querqus cerris

Carpinus betulus

Tilia tomentosa

Tilia spp.

Acer spp.

Fraxinus ornus

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis

Fraxinus excelsior

Cserjeszint:

Lonicera caprifolium

Ruscus aculeatus

Jellemzően fajszegény a cserjeszint - főként a fiatal lombkoronaszint alkotó magoncok alkotják, de a bükkösökben jellemző fajokkal esetleg kiegészíthető, de ha használjuk őket, bánjunk csínján a számukkal:

Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Ribes uva-crispa

Daphne mezereum

Gyepszint:

Primula vulgaris

Helleborus odorus

Hepatica nobilis

Lathyrus venetus

Vicia oroboides

Anemone trifolia

Lamium orvala

Cyclamen purpurascens

Senecio ovirensis

Doronicum austriacum

Dentaria trifolia

Tamus communis

Doronicum orientale

 

Megjegyzés: védett fajok esetén érdemes a faj közeli rokonával helyettesíteni a növényt, vagy ha az adott szinten elég sok másik nem védett faj használható, akkor egyszerűen hagyjuk ki a védett fajt. Illetve engedélyezett védett-növény szaporítóanyag előállító kertészetből lehet őket beszerezni, erről a területileg illetékes természetvédelmi főfelügyelőség tud további információt adni, hogy merre érdemes indulnunk.

Képek forrása: wikipedia, mapio.net